informacje

Strzeż się świętokradczej komunii

informacje

Strzeż się świętokradczej Komunii Świętej!  NIE PRZYJMUJ Komunii Św w GRZECHU ŚMIERTELNYM

Papież Pius X obniżył wiek przyjmowania Komunii Świętej do małych dzieci, ponieważ chciał, aby Jezus został przyjęty do ich czystych dusz, zanim poznają grzech.

Ale gdy tylko osiągniemy wiek rozeznania, poznania i woli tego, co jest dobre, a co złe, nie możemy nigdy przyjąć Jezusa po popełnieniu grzechu śmiertelnego.

Przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej po popełnieniu grzechu śmiertelnego, który nie został odpuszczony podczas spowiedzi świętej, jest świętokradztwem, ciężkim przestępstwem przeciwko Bogu.

Paweł pisze:

„Bo kto je i pije niegodnie, sam sobie sąd sprawuje, nie rozeznając ciała Pańskiego.

Dlatego wielu z tego powodu choruje i umiera”. 1 Koryntian 11:29-30

Św. Cyryl powiedział:

„Ci, którzy przystępują do świętokradczej Komunii, przyjmują do swych serc szatana i Jezusa Chrystusa – szatana, aby pozwolić mu panować, i Jezusa Chrystusa, aby złożyć Go w ofierze jako Ofiarę szatanowi”.

Święta Brygida powiedziała:

„nie istnieje na ziemi kara, która byłaby wystarczająco wielka, aby ją dostatecznie ukarać!”.

„Tak jak ze wszystkich świętych tajemnic (…) żadna nie może się równać z (…) Eucharystią, tak też za żadne przestępstwo nie można obawiać się cięższej kary od Boga niż za bezbożne lub niereligijne używanie przez wiernych tego, co (…) zawiera samego Autora i Źródło świętości”. (De Euch., v.i)

Obyśmy za każdym razem dobrze przygotowywali się do przyjęcia Jezusa/Boga w Komunii Świętej poprzez częstą spowiedź i odpowiednie przygotowanie przed każdą Mszą Świętą i Komunią.Żyj cnotliwym życiem.

Jesteśmy tak błogosławieni, że jesteśmy tradycyjnymi katolikami i wiemy, jak wspaniale jest móc przyjmować Jezusa podczas Mszy Świętej, gdzie jest On traktowany jak Bóg, klęcząc i na język.

Tak jak św. Józef chronił Dzieciątko Chrystus trzymane przez Najświętszą Maryję Pannę, tak św. Jan Vianney chronił Naszego Pana, którego sam trzymał własnymi rękami, przed świętokradczą Komunią Świętą ze strony tych, którzy byli pogrążeni w grzechu ciężkim.

Ten patron proboszczów, przemawiając w jednej ze swoich płomiennych homilii do tych, którzy żyją w grzechu śmiertelnym, ostrzegał, że ponownie ukrzyżują Naszego Pana, przyjmując Go, będąc w stanie grzechu ciężkiego:

Jakże wielki jest jego lęk… gdy ktoś przystępuje do spowiedzi lub chce przystąpić do Komunii Świętej! … gdy oddaje się wielu rodzajom rozwiązłości ….

kiedy zamierza oszukać swojego spowiednika ukrywając najgorsze ze swoich czynów i w ten sposób uzyskać pozwolenie na przystąpienie do Komunii Świętej, czy raczej na popełnienie świętokradztwa ? Hmmmm

Jedyny człowiek, który został kanonizowany przez Kościół jako proboszcz parafii, dodał: Podepczecie uwielbioną Krew Jezusa Chrystusa; sprzedacie swojego Boga tak, jak Judasz sprzedał Go oprawcom, a jutro pójdziecie do Komunii Świętej, gdzie przystąpicie do ukrzyżowania Go. Co za horror!