informacje

Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

informacje

Sancte Athanasi, ora pro nobis.
Św. Atanazy urodził się w Aleksandrii. Od roku 328 był biskupem tego miasta. Przez całe życie musiał walczyć z herezją ariańską, która odmawiała Bóstwa Chrystusowi. Pięć razy zsyłano go na wygnanie. Łącznie spędził na tułaczce 17 lat. Nie dał się jednak ugiąć, lecz do końca słowem i pismem bronił prawdziwej wiary. Umarł w Aleksandrii 2 maja 373 roku po 46 latach biskupstwa. Lekcja i ewangelia zwracają uwagę na prześladowania, które zniósł święty Doktor czerpiąc moc od Chrystusa, którego Bóstwo wyznawał.
Exáudi, quǽsumus, Dómine, preces nostras, quas in beáti Athanásii Confessóris tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus: et, qui tibi digne méruit famulári, ejus intercedéntibus méritis, ab ómnibus nos absólve peccátis.
Wysłuchaj, prosimy Cię, Panie, naszych modlitw, które zanosimy w uroczystość św. Atanazego, Twego wyznawcy i Biskupa, a dla zasług tego, który potrafił godnie Ci służyć, odpuść nam wszystkie grzechy.