informacje

Św. Joanny D`arc – 30 maja

informacje

dzisiaj – 30 maja, wspomnienie Św. Joanny d`Arc 

Św. Pius X papież dokonał uroczystej beatyfikacji Św. Joanny d`Arc  18 kwietnia 1909 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie

Podczas Jej beatyfikacji Papież Św. Pius X powiedział: ,,Dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem siła tych, którzy skłonni są do zła, wypływa z tchórzostwa oraz słabości ludzi dobrych, a cała żywotność królestwa szatana jest wynikiem niefrasobliwej słabości katolików. O, gdybym mógł zapytać Boskiego Odkupiciela, jak Go prosił w duchu prorok Zachariasz (Zach 13, 6a): “Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich?”, usłyszałbym bez wątpienia odpowiedź: ‘Jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłowali’. Zostałem zraniony przez moich przyjaciół, którzy mnie nie bronili i którzy przy każdej okazji współpracowali z moimi przeciwnikami. I słowa te odnoszą się do słabych i letnich katolików wszystkich narodowości”.

 

  • 27 stycznia 1894 roku papież Leon XIII przyznał jej kanonicznie tytuł „czcigodnej”
  • dnia 6 stycznia 1904 roku papież św. Pius X ogłosił heroiczność jej cnót
  • 18 kwietnia 1909 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie dokonał jej uroczystej beatyfikacji
  • dnia 16 maja 1920 roku papież Benedykt XV wyniósł Joannę do chwały świętych. Św. Joanna jest patronką Francji