informacje

Święto Przenajświętszej Twarzy Jezusa – wtorek po Pięćdziesiątnicy.

informacje

1849: Papież Pius IX zarządził publiczne modły we wszystkich kościołach Rzymu, aby błagać o Boże miłosierdzie wobec Państwa papieskiego w związku z rewolucją, która miała miejsce w tym czasie. Częścią tych publicznych modlitw była trzydniowa ekspozycja relikwii Chusty św. Weroniki (przechowywanej w Watykanie). Twarz Pana stała się bardzo wyraźna i jarzyła się delikatnym światłem, kanonicy bazyliki rozkazali bić w dzwony na widok cudu, który przyciągnął tłumy ludzi, cud trwał trzy godziny i został poświadczony przez notariusza apostolskiego podczas tego zdarzenia. Zostało to również udokumentowane w dzienniku Bazyliki Watykańskiej, a szczegółowe kopie obrazu zostały wykonane i dotknięte Chustą Św. Weroniki, relikwiami Św. Krzyża i włócznią, która przebiła bok Pana Naszego.

7 stycznia 1942 r. Matka Maria Pierina po raz pierwszy spotkała się z Jego Świątobliwością, Piusem XII, i napisała: „Wyjawiłam mu pokrótce pragnienie Jezusa, który chciał, aby Jego Święta Twarz była czczona, i konieczność, aby w tych smutnych czasach, poprzez to nabożeństwo dać duszom drogocenny środek uświęcający smutek i aby wiara mogła zatriumfować w sercu. Ojciec Święty wysłuchał mnie z zainteresowaniem i powiedział: „To jest dobre, To jest bardzo dobre.” Rozmawiałam z nim o szerzeniu medalu Świętej Twarzy i był zadowolony z tego. Dodałam: „Ojcze Święty, jeśli pozwolisz, przypomnę Ci, że napisałam do ciebie w zeszłym roku o święcie Przenajświętszej Twarzy, we wtorek po Pięćdziesiątnicy. Także Matka Boska umocniła pragnienie Jej Syna, gdy ukazała się Matce Marii Pierinie w dniu 7 kwietnia 1943 r. I powiedziała: „Mam w sercu Święto Przenajświętszej Twarzy Mojego Boskiego Syna. Powiedz Papieżowi, że bardzo tego pragnę.”
Następnego dnia Świątobliwa Matka Maria Pierina wróciła do Watykanu na prywatną audiencję u Ojca Świętego i wróciła z niej bardzo szczęśliwa. Ojciec Święty zgodził się rozważyć jej prośbę.

Kilka lat wcześniej w kwietniu 1909 r. JE, Rene France Renou, arcybiskup Tours, odniósł się do tej samej prośby do Jego Świątobliwości Papieża Piusa X: „W naszej Archidiecezji, istnieje wielkie nabożeństwo, jakie duchowieństwo i wierni mają wobec obrazu Przenajświętszej Twarzy. Dlatego, dowiedziawszy się, że Wasza Świątobliwość udzielił niedawno zgodę na coroczne obchody Święta Przenajświętszej Twarzy w Cambria, ten oto pokorny sługa z niecierpliwością prosi, aby Waszą Świątobliwość udzieliła tego samego święta dla Arcybractwu w Tours, z tymi samymi zasadami zapisanymi w rzeczonej zgodzie. ”
Ojciec Święty papież Pius X przychylił się do prośby arcybiskupa Tours 22 kwietnia 1909 r.

17 kwietnia 1958 r., Jego Świątobliwość papież Pius XII potwierdził święto Przenajświętszej Twarzy Jezusa na wtorek po Niedzieli zwanej Pięćdziesiątnica, dla tych Diecezji i Zakonów, które poproszą o pozwolenie Rzymu, na to aby móc celebrować to Święto.