informacje

Święty Pius X, Papież do Polaków – 1904

informacje

My zaiste, skoro myśl naszą bacznie ku ojczyźnie waszej zwracamy, słodkiej doznajemy pociechy z przeświadczenia o tej synowskiej pieczołowitości, z jaką ojcowie wasi starali się okazywać w szczególny sposób cześć Matce Bożej, nazywając Ją przepięknym imieniem Królowej Korony Polskiej… Niech Ona wam, o wiarę ojców walczącym, będzie pomocą oraz obroną, niech idących śladami przodków opieki Swojej zabezpieczeniem otoczy!