informacje

W obronie księdza Cekady

informacje

W obronie księdza Cekady
Częstochowskie wydawnictwo „3dom” wydało właśnie książkę Wielebnego ks. Antoniego Cekady „Praca rąk ludzkich”. Z ogromnym niesmakiem skonstatowałem, że słowo wstępne do tej znakomitej książki napisał znany konserwatysta Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. W słowie wstępnym zaatakował on księdza Cekadę za rzekomą papolatrię, co jest standardowym zarzutem heretyckich „tradycjonalistów” pod adresem integralnych rzymskich katolików. Dodatkowo Lisicki sformułował zarzut sprzyjania herezji pod adresem papieży: Liberiusza i Honoriusza! Jak wiemy wszyscy wrogowie papiestwa posiłkowali się tym zarzutem, zdradzając swoje antypapieskie zacietrzewienie. Śp. ks. Antoni Cekada nie może się już bronić przed haniebnymi atakami na swoje dzieło, ten obowiązek spoczywa zatem na nas wszystkich którzy czerpiemy aż do tej pory z Jego artykułów.
Jednocześnie odradzam wszystkim wiernym wspierać finansowo wydawnictwo, które w tak niegodny sposób szarga pamięć zasłużonego dla sprawy katolickiej księdza Cekady.
Ks. Rafał Trytek