informacje

Zmarł ks. Filip Guépin (1951-2023) RIP

informacje

⚜️ Ojciec Filip Guépin ~ Requiescat in pace! ⚜️
Wieczny odpoczynek racz dać swemu wiernemu kapłanowi, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech jego dusza, dzięki miłosierdziu Bożemu, spoczywa w pokoju. Amen.
W naszym niepojętym smutku prosimy Twoje miłosierdzie o spokój duszy naszego ukochanego wiernego kapłana i doskonałego spowiednika, księdza Philippe Guépin, z Nantes Francja, wiernego kapłana katolickiego i Wandejczyka. W tym czasie był sedewakantystą i został wyświęcony w 1977 roku przez arcybiskupa Marcela Lefebvre.
Człowiek proponuje, a Bóg rozporządza…. Niech dusza tego pięknego kapłana spoczywa w pokoju.
Ojciec Guépin był bardzo piękną duszą kapłana. Był zawsze radosny, słodki i łagodny. Głęboko katolicki i francuski. Kochał Kościół i niegdyś prawdziwą katolicką Francję.
Otrzymał nagrodę za swoje bezgraniczne oddanie dla swoich parafian. Uosabiał i żył jak prawdziwy ~ Drugi Chrystus.
Odwiedzając Ojca Guépina w czasie ostatnich Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zauważając, że jego zmęczenie wzrosło, zachowujemy wspomnienia jego radosnych pozdrowień, uśmiechu i życzliwości dla nas w ciągu ostatnich jedenastu lat razem i wielu innych lat.
Jesteśmy zrozpaczeni utratą tego wielkiego kapłana Bożego, kapłana kapłanów, który z miłością Chrystusa troszczył się o swoją trzodę.
Kiedy zmarł biskup Dolan+, dowiedzieliśmy się o tym, będąc w jego kaplicy w Nantes, a usłyszawszy od nas tę wiadomość, o. Guépin powiedział, że natychmiast ofiaruje Requiem za swojego współbrata, z którym razem chodził do seminarium, ale w odstępie jednego roku przyjął święcenia z powodu rocznej obowiązkowej służby wojskowej dla o. Guépina. I tak o. Guépin porzucił wszystkie swoje plany i mój mąż służył do tego Requiem, które on ofiarował (zdjęcie poniżej). Ta miłość i miłosierdzie były tak budujące, jak zawsze.
Poniższy tekst pochodzi od jednego z naszych najdroższych przyjaciół, Bruno Saglio z Editions Saint-Remi….
„Polecamy waszym gorącym modlitwom spokój duszy o. Filipa GUÉPIN, który został wezwany z powrotem do Boga tego dnia, 7 lutego, w 72. roku życia, pod koniec popołudnia, w swojej sypialni.

Pozdrawiamy spowiednika Wiary, bojownika przeciwko modernizmowi i fałszywemu kościołowi masońskiemu Vaticanum II, gorliwego w służbie Bożej i dla zbawienia dusz, obrońcę Chrystusa Króla przeciwko republice judeomasońskiej, wielkiego czciciela Maryi Dziewicy, Świętej Anny, Świętej Joanny d’Arc i Świętych Francji, obrońcę Wandejczyków. Zmarł z wyczerpania = tak bardzo oddał się służbie dusz.
Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystkie łaski uzyskane dzięki wierności Twojemu kapłaństwu. Niech Bóg o tym pamięta i przyjmie cię do swojej Chwały.
Jego młody wikariusz, ksiądz de la Chanonie, będzie potrzebował wsparcia naszych modlitw, aby podjąć pochodnię.
Ojciec Guépin zawsze był przyjacielem i zwolennikiem Editions Saint-Remi.”

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w jego ostatniej śpiewanej Mszy w niedzielę Siedemdziesiątnicy /Septuagesima/ na chrzcie naszej czwartej wnuczki po mszy. Oto prawdopodobnie jego ostatnie zdjęcie w zakrystii”. (zdjęcie poniżej).
Usłysz hymn zaśpiewany tak słodko i pięknie przez księdza Filipa Guépin. On też śpiewał chorały gregoriańskie na naszym ślubie z dwoma innymi panami, jednym z nich był Bruno Saglio, w jednej z kaplic ks. Guépina – historycznej Notre-Dame des Dons (Matki Bożej z Darami), w Trellières, niedaleko Nantes.

Prosimy o modlitwę z ufnością, że na swoim Sądzie Ostatecznym usłyszał te słowa: „Dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny nad kilkoma rzeczami, postawię cię nad wieloma: wejdź do radości twego pana.”
Requiescat in pace, a Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam naszego pięknego, dobrego i wiernego kapłana, księdza Filipa Guépina, którego tak bardzo kochaliśmy.
⚜️

Nakłoń ucho, Panie, na nasze modlitwy, w których pokornie prosimy Cię o okazanie miłosierdzia nad duszą Twego sługi, ojca Philippe’a Guépina, któremu poleciłeś odejść z tego świata, abyś umieścił go w krainie pokoju i światła, i pozwolił mu być uczestnikiem Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Odpust 500 dni.)
⚜️
Proszę o modlitwę za księdza Henryka Chappot de la Chanonie, który teraz niesie pochodnię i ciężar pracy dla trzody ojca Guépin+. Dziękuję.

ze strony:  https://www.facebook.com/groups/2260411184250335?multi_permalinks=3159035064387938

wspomnienia i tekst pani Cecylii Marii Omlor córki wielce zasłużonego dla Wiary Patryka Omlora  ( 1931-2013)