informacje

Zwycięstwo 1621 roku i Św. Stanisław Kostka.

informacje

św. Stanisława Kostka To właśnie temu świętemu przypisuje się zwycięstwo Polski w bitwie pod Chocimiem w 1621 r.
Niech następujący fakt ożywi w nas nabożeństwo do tego św. Patrona

Gdy sułtan turecki Osman z 300.000 armią obiegł wojska polskie pod wodzą Chodkiewicza w Chocimiu, król Zygmunt III prawic zwątpił o ludzkiej pomocy i tylko w Bogu położył ufność. Wysłał więc do Rzymu ks. A. Grochowskiego po relikwie z ciała Wiel. Stanisława Kostki. Raz w nocy ks. Oborski T. J., wracając od chorego do Kalisza, ujrzał wraz z woźnicą złocisty wóz na niebie, w którym jechała Matka Boska Częst., a przed Nią klęczał św. Stanisław Kostka. Długo się przypatrywali, aż rydwan złocisty wjechał w szczyty drzew wielkiego boru i z nikł im z oczu. W tydzień później Ojcowie Kaliskiego kolegium, otrzymali jedną wiadomość, że relikwia, t. j. głowa św. Stanisława przybyła w złotym królewskim rydwanie… a druga, że Turcy po daremnych szturmach… stracili nadzieję zdobycia Chocimia i nawiązali rokowania pokojowe. Data zaś nadania obu tych wiadomości wskazywała na ten czas, w którym ks. Oborski powracał od chorego ze Skarzewa: noc 29 września 1621 r. i miał powyższe widzenie.

Modlitwa
O chlubo Polski! św. Stanisławie, młodzieniaszku anielską cnotą jaśniejący, któryś w tak krótkim czasie na ziemi wiele wycierpiał i przyozdobił duszę heroicznymi cnotami. O cudny kwiecie wyrosły na polskiej niwie, który roztaczasz balsamiczną woń świętości na cały świat. O wzorze młodzieży, prowadź ją w Twe ślady, aby wyrosła na obywateli niezwykłej miary; którzy by się stali radością Serca Bożego i filarami Ojczyzny! Święty mój Patronie, uwielbiam Cię i proszę pokornie”, racz mi wyjednać tę łaskę… (wymienić). Nadto, racz wyjednać św. Stanisławie Kostko, aby każde serce polskie, ożywione żywą wiarą, płonęło wielką miłością ku Bogu i ku Naiśw. Marji P., którą ukochałeś dziecięcym afektem serca. Ty dla przypodobania się Stwórcy, wzgardziłeś światem i opuściłeś wszystko; ach. błagam, przez wdzięczność, jaką masz dla P. Boga, za szczególne łaski i chwałę otrzymaną w niebie, racz wyjednać: siłę, męstwo, wierność łasce i wytrwanie w niej, dla dusz, które P. Jezus powołał na wyłączną swoją służbę.

Dzięki Bogu, hołdy wiekuiste,
Za Stanisława życie święte, czyste!
U Twych stóp Kostko ja Twój czciciel lichy,
Proszę, bym się stał, jak Ty, dobry, cichy.

Dzięki Ci Najśw. Marjo P., za wszystko, co raczyłaś wyjednać św. Stanisławowi Kostce i żeś Go tak ukochała na wieki! Ach Matko! racz wyjednać, żebym i ja zasłużył na podobną miłość Twoją. Amen.