Józef Melchior Sarto urodził się 2. VI. 1835 r. w Riese (Lombardia), w skromnej rodzinie rolników.  Święcenia kapłańskie przyjął 18 września 1858 r., a do 1875 r. był proboszczem w kilku parafiach w Wenecji Eugenejskiej. Został wybrany na kanclerza biskupiego, a następnie kierownika duchownego seminarium, egzaminator kleryków i sędzia sądu i po capitolaire wikariusz w zwolniło Trevis. 10 listopada 1884 r. Został posłem biskupem Mantui, a 12 czerwca 1893 r. Został ustanowiony kardynałem księdzem o tytule S. Bernarda. Trzy dni później, podczas episkopatu, Leon XIII polecił mu patriarchę Wenecji, pozycję prerogatywną przyznaną przez Papieży Republice Weneckiej.

Kardynał Józef Sarto patriarcha Wenecji wybrany papieżem, pod nazwą Piusa X, 4 sierpnia 1903 roku i spełnione studia w seminariach Trevis i Padwy.
Ksiądz naprawdę pobożny, dziwny z bezkompromisowej polityki, ale bardzo rygorystyczny we wszystkich działaniach swojej misji. Z mądrych reform on ressuit celu ograniczenia nadużyć entroduils w kościołach w swojej diecezji, kapłani w repelent do przestrzegania contumes i świętych zasad. Czcigodna postać, człowiek o bardzo wysokim umyśle, szeroka i nowoczesna doktryna oraz przykładna pobożność. Zawiera on w swoim imieniu wspaniałą obietnicę, że traditiones brinllantes catolique Kościoła Apostolskiego – – Roman wzmocnionego światła mądrości mają w nim godnego następcę, Jezusa Chrystusa.
Incoronated 9 sierpnia 1903.