informacje

14 lipca Św. Bonawentury, Bpa i DK

informacje

Modlitwa

Boże! któryś Kościół Twój, dla wskaza­nia nam drogi zbawienia wiecznego w Bł. Bonawenturze, wyznawcy Twoim biskupie, wielkim mistrzem obdarzył, spraw, prosimy, aby wszyscy wierni mieli w Nim zawsze miłościwego pośrednika. Amen.

Hymn Świętego Bonawentury.

Ciebie Matkę Bożą chwalimy, Ciebie Maryją, Niepokalaną Pannę wyznawamy.
Tobie wiecznego Ojca Oblubienicy, wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, Tobie trony i księstwa wiernie posługują.
Tobie wszystkie mocarstwa i wszystkie potęgi, nieba, niebios i wszystkie Państwa są posłuszne.
Tobie wszystkie chóry, przed Tobą Cherubiny i Serafiny z radością stoją.
Tobie wszystkie Duchy Anielskie głosem nieustannym śpiewają:
Święta, Święta, Święta Maryja! Boża Rodzicielka, Matka i Panna Niepokalana.
Pełne są niebiosa i ziemia, Majestatu chwały owocu Żywota Twojego.
Ciebie chwalebny chór Apostołów, swego Stworzyciela Matkę wysławia.
Ciebie błogosławionych Męczenników poczet świetny, Chrystusową Rodzicielkę wychwala.
Ciebie chwalebne Wyznawców zastępy, przybytkiem Trójcy Świętej opowiadają.
Ciebie Świętych Panien grono, jako przykład pokory i słodkiego Panieństwa ogłasza.
Tobie wszystek dwór niebieski, jako Swojej Królowej cześć niesie.
Ciebie po całym świecie Kościół święty, wzywając pomocy, rozsławia, jako Matkę Bożego Majestatu.
Ciebie jako czcigodną i prawdziwą Króla Niebieskiego Rodzicielkę, świętą, oraz słodką i litościwą uwielbia.
Tyś Aniołów Panią; Tyś niebios bramą.
Tyś drabiną do chwały Królestwa Niebieskiego.
Tyś przybytkiem i arką dobroci i łaski.
Tyś źródło miłosierdzia, Tyś Oblubienica i Matka Przedziwnego Króla.
Tyś Kościół i świątynia Ducha świętego, całej Przenajświętszej Trójcy przezacna stolica.
Tyś pośredniczka między Bogiem i ludźmi, Tyś ukochaniem śmiertelnych.
Tyś Wspomożycielką walczących, Orędowniczką ubogich, Miłosierdziem i Ucieczką grzeszników.
Tyś Szafarką łask Bożych, postrachem i tarczą na odpędzenie szatanów i pychy.
Tyś Pani świata, nieba Królowa, po Bogu jedyna nasza nadzieja.
Ty zbawiasz Ciebie wzywających, przywodzisz do przystani żeglujących, jesteś pociechą nędznym, ucieczką ginącym.
Tyś Matką wszystkich Błogosławionych, weselem zupełnym po Bogu wszystkich mieszkańców nieba jesteś rozkoszą.
Tyś Wspomożycielką sprawiedliwych, Zgromadzicielką błąkających się. Obietnicą Patriarchów.
Tyś spełnieniem przepowiedni Proroków, oświeceniem i Nauczycielką Apostołów, Mistrzynią Ewangelistów.
Tyś męstwo Męczenników, wizerunek Wyznawców, cześć i radość Panien.
Tyś dla zbawienia człowieka, z Raju wygnanego w łono Swoje przyjęła Syna Bożego.
Przez Ciebie, po zwalczeniu nieprzyjaciela dusznego, otworzone jest wiernym królestwo niebieskie.
Ty z Synem Twoim siedzisz na prawicy Boga Ojca.
Ty się przyczyniaj za nami do Niego, o Panno Maryjo, ponieważ wierzymy, że On ma nas przyjść sądzić.
Ciebie zatem prosimy, wspomóż nas Twoje sługi, którzy Najdroższą Krwią Syna Twego jesteśmy odkupieni.
Spraw, o litościwa Panno, aby nas w wiekuistej chwale z Twoimi Świętymi umieścić raczył.
Zbawże lud Twój Panie ! abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Syna Twego.
A rządź nami i zachowaj nas ku żywotowi wiecznemu.
Na każdy dzień o Matko! Ciebie pozdrawiamy.
I chcemy Cię chwalić po wszystką wieczność sercem i głosem.
Raczże nas, o słodka Maryjo, teraz i zawsze od grzechów bronić.
O! litościwa Pani, zmiłuj się nad nami, zmiłuj. Niech wielkie Twoje miłosierdzie będzie z nami, bo w Tobie, Panno Maryo ufność pokładamy.
W Tobie o słodka Maryjo nadzieję mamy, brońże nas na wieki.
Tobie o Matko Boża, przystoi sława, Tobie przynależy panowanie, Tobie moc i chwała, na wieki wieków. Amen.