Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

2 VIII Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów

informacje

LITANIA do Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Archaniołów,
Królowo Potęg,
Królowo Mocarstw,
Królowo Księstw,
Królowo Państw,
Królowo Tronów,
Królowo Cherubinów,
Królowo Serafinów,
Królowo całego Niebieskiego dworu,
Królowo Aniołów bez grzechu pierworodnego,
Królowo Aniołów, Matko Boga i ludzi,
Królowo Aniołów, której chwała i cuda co dzień się wzmagają,
która chorym uzdrowienie, umarłym życie, a grzesznikom łaskę nawrócenia wypraszasz,
któraś jest weselem Boga, a podziwem Jego Aniołów i Świętych,
pomocy nasza we wszelkich potrzebach,
która ufających w Tobie nie opuszczasz nigdy,
która przez swe wstawiennictwo ślepych widzącymi, a chromych chodzącymi czynisz,
która sobie podobasz pod tą nazwą być wielbioną,
która w łaski wszelkiego rodzaju ubogacasz tych, co Cię w ten sposób wzywają,
która tym, co się Twemu Boskiemu Synowi oddać i poświęcić pragną, czynić drogi prostymi,
która swym orędownictwem chronisz przed ogniem piekielnym tych wszystkich, co Twój szkaplerz bogobojnie noszą,
która tak wielu do świętości prowadzisz,
w której Bóg Ojciec ma upodobanie jako w swej najukochańszej córce,
którą Syn Boży czci, jako swą Niepokalaną Matkę,
którą Duch Św., jako swą wierną Oblubienicę miłuje,
która Duchów Niebieskich zastępami władasz,
nasze życie,
radości nasza,
nasza pośredniczko u Boga,
której nigdy nie błagamy na próżno,
której po Bogu największą winni, wdzięczność jesteśmy,
wielka cudotwórczym,
u stóp której Duchy Niebieskie z uwielbieniem się korzą,
wszechmocna swą prośbą u Serca Syna Bożego, zachowaj nas ode złego, które nam zagraża.
najdoskonalsza Orędowniczko nasza przed Bogiem, uproś nam prawdziwą miłość Pana Boga.
arcydzieło Ducha Św. uczyń serca nasze czułymi na Jego święte natchnienia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módl się za nami, o Królowo Aniołów.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

2 VIII PDF

ajax-loader