Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

23.09-1.10. Nowenna do Śś. Aniołów Stróżów

informacje

Litania do Świętych Aniołów Stróżów.
(Do prywatnego użytku).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów Stróżów naszych, módl się za nami.
Święci Aniołowie, którzy miłe Bogu pienia: Święty, Święty, Święty śpiewacie, módlcie się za nami.
Śś. Aniołowie, którzy ciemności rozpędziwszy, rozumy nasze oświecacie,
Śś. Aniołowie, którzy rzeczy Boskie ludziom oznajmujecie,
Śś. Aniołowie, którzy straż ludzką n od Boga przyjęliście,
Śś. Aniołowie, którzy zawsze na twarz Boga Ojca niebieskiego patrzycie,
Śś. Aniołowie, którzy się nad każdym grzesznikiem pokutującym weselicie,
Śś. Aniołowie, którzyście Lota z pośrodka grzeszników wyprowadzili,
Śś. Aniołowie, którzyście przy narodzeniu Chrystusa Pana wesele ludziom zwiastowali,
Śś. Aniołowie, którzyście na puszczy Chrystusowi Panu służyli,
Śś. Aniołowie, którzyście Łazarza na łono Abrahama zanieśli,
Śś. Aniołowie, którzyście przy grobie Pańskim w białych szatach siedzieli,
Śś. Aniołowie, którzyście się przy Wniebowstąpieniu Pańskim uczniom Jego pokazali,
Śś. Aniołowie, którzy modlitwy nabożnych ludzi do Boga zanosicie,
Śś. Aniołowie, którzy przy umierających bywacie,
Śś. Aniołowie, którzy dusze sprawiedliwych od wszelkiej zmazy oczyszczone do nieba zaprowadzacie,
Śś. Aniołowie, którzy cuda i dziwy mocą Bożą czynicie,
Śś. Aniołowie, którzy dziedzictwo zbawienia biorącym, na posługę posłani bywacie,
Śś. Aniołowie, którzy nad królestwami i państwami postanowieni jesteście,
Śś. Aniołowie, którzyście wojsko nieprzyjacielskie często rozpraszali,
Śś. Aniołowie, którzyście z więzienia i innych niebezpieczeństw ludzi wybawiali,
Śś. Aniołowie, którzyście świętych męczenników w mękach cieszyli,
Śś. Aniołowie, którzy przed Chrystusem Panem na sąd ze znakiem krzyża świętego przyjdziecie,
Śś. Aniołowie, którzy wybranych na końcu świata zgromadzicie,
Śś. Aniołowie, którzy złych od dobrych wyłączycie,
Bądź nam miłościw, odpuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkich niebezpieczeństw przez Świętych Aniołów Stróżów naszych, wybaw nas Panie.
Od wszelkiego niedowiarstwa, wybaw nas Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od śmierci wiekuistej, wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodzianej śmierci, wybaw nas Panie.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam sfolgował,
Abyś Kościół twój rządzić i zachować raczył,
Abyś wszystkim panom chrześcijańskim pokój i zjednoczenie dać raczył,
Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył,
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczne odpocznienie dać raczył,
Abyś nam Panie we wszystkim błogosławić raczył,
Abyś nas Panie wysłuchać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrje elejson.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo itd.

V. Przy obecności Aniołów śpiewać ci będę Boże mój.
R. Będę cześć oddawał w Kościele św. twoim i będę wyznawał święte Imię twoje.

MODLITWA.

Wszechmogący a miłosierny Boże, któryś nas Anielską strażą opatrzyć raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy pod taką obroną ubezpieczeni, od złych myśli na sercu wyzwoleni, od wszystkich przeciwności na ciele wybawieni byli, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

MODLITWA do św. Anioła Stróża.
Aniele Boży, Stróżu mój, któremu Opatrzność Boża oddała mnie w opiekę, raczże mnie strzec, kierować mną, bronić mnie i do żywota wiecznego doprowadzić. Amen.

100 dni odpustu za każdy raz.

Kto zaś tą modlitwą odmawia codziennie, rano i wieczór, zyskuje odpust zupełny raz w miesiącu w dniu dowolnie obranym, a także w uroczystość aniołów Stróżów, gdy po spowiedzi i Komunii św. odwiedzi kościół i pomodli się na intencją Ojca Św. (Kościoła Św. – z racji obecnej nadzwyczajnej sytuacji, kiedy nie mamy prawdziwego Papieża). Pius VI 2 paźdź. 1795 r. Pius VII 15 maja 1821 r.

Westchnienia czyli akty strzeliste do Aniołów Stróżów.

Marjo Niepokalana, Królowo Serca Jezusowego, Pani Aniołów, bądź mi obecna w chwili której nabożnie wzdycham do Bożych Aniołów, do Anioła Stróża mego.

Święty Michale, Ty który wołając: „Kto, jako Bóg” zgniotłeś zwycięską stopą Lucypera z jego przeklętą rzeszą, i do głębi pieieł wtrąciłeś go na wieki, wyzwól lud Boży z pod przemocy ducha ciemności,który gwałtownie go porywa i ciągnie do płomienistych przepaści.

Święty Gabrjelu, przechwalebny Archaniele zwiastujący Niepokalanej Dziewicy Wcielenie Bożego Słowa, wyjednaj nam zmniejszenie klęsk i utrapień, których gorzkie źródło leży w niegodziwościach i zbrodniach ludu zepsowanego.

Święty Rafale, niezmordowany Przewodniku Tobiasza, młodzieńca cnót pełnego wyjednaj nam u Twórcy swego łaskę powolności ku świętym natchnieniom Anioła, który z rozrządzenia Bożego, straż dzierżąc nade mną, nie szczędzi mi świętych natchnień.
Święte Chóry Serafinów stojący u podnóżka Bożego Tronu, ognistą rozpaleni ku niemu miłością, użyczcie naszemu sercu by jednej iskierki z tych niebieskich płomieni.

Święte Chóry Cherubinów ze drżeniem zasłaniający się skrzydłami wobec chwały Majestatu Bożego, udzielcie duszom naszym onej świętej bojaźni waszej, abyśmy pomnąc zawsze na obecność Pana, nie dopuszczali się nigdy najmniejszej zdrożności.
Święte Chóry Tronów jaśniejący blaskiem Bożego Majestatu, przyświecajcie nam, otoczonym ciemnościami, abyśmy nie zbaczali z drogi prowadzącej do chwały, do szczęścia wiecznego!

Święte Chóry Panowań, uwielbiający Samowładnego Pana Wszechświata, wspierajcie nas, kiedy walcząc przeciw złowrogim pokusom lub własnym namiętnościom, zapanować nad sobą nie możemy, a może nie chcemy.

Święte Chóry Cnót, odtwarzający na sobie przecudny blask nieskończonych Bożych doskonałości, podajcie nam potężne ramię, abyśmy na was oparci uniknęli złej drogi, a na dobrej wciąż postępując, zdobyli wieniec przy-obiecany tym co w Bożej służbie wytrwają do końca.

Święte Chóry Potęg, uwydatniający na sobie odcień mocy Wszechpotężnego Pana, przybywajcie, pośpieszajcie ku nam, aby nas nieudolnych, słabych, nędznych, ratować i dźwigać wówczas gdy na grzech przyzwalając, z Bożej wydzieramy się ręki, a pod przemoc szatana dążymy.

Święte Chóry Księstw, wyrażający na sobie promień Bożej chwały, rozjaśnijcie przed nami drogi, aby dusze nasze nie zaginęły w nocnych grzechu ciemnościach.

Święte Chóry Archaniołów, walczący z wrogiem Pana Zastępów, pomnijcie, że wróg ten Boży czyha jako lew ryczący na dusze nasze, aby je wydarł temu Panu, który dał im życie; przetoż stawając na poprzek tym zdrajcom, o Święci Archaniołowie, jako przyjaciele, opiekunowie nasi, a wierni słudzy żywego Boga, wydzierajcie nas litościwie ze smoczej paszczy, ile razy w nią, dla słabości naszych wpadniemy.

Święte Chóry Aniołów, głoszące ziemi wyroki Bożej woli, sprawcie to, mocą od Boga wam daną, abyśmy woli i zachceń wyparłszy się własnych, to jedynie cenili, to przedsiębrali, tym w ciągu całego trudnili się życia, z tego się cieszyli, w czym objawia się dla nas wola Boża, i na to w każdym wypadku życia pamiętali, że od spełnienia woli najsprawiedliwszego, najmiłosierniejszego Boga, zależy nasze zbawienie.

O Jezu, Aniele wiekuistego między Bogiem a ludźmi przymierza, bądź nam miłościwi Przebacz wszystko cośmy Tobie zawinili; przebacz żeśmy nie byli , powolni natchnieniom Anioła naszego Stróża, którego postanowić raczyłeś pośrednikiem między sobą a nami.

Przez wstawienie się dziewięciu Anielskich Chórów, błagamy Cię Jezu o życie cnót i łask Twoich pełne, o śmierć szczęśliwą, o wiekuisty odpoczynek w niebie. Amen.

Módlmy się.
Boże, który z niewypowiedzianej Opatrzności swojej, raczysz dawać nam Aniołów, aby na drodze żywota nas strzegli, dopuść aby nie ominęła mnie grzesznika ich troskliwa opieka, lecz żebym doznawał od nich na tym padole, bezustannej a wielce potężnej pomocy, i mógł być zaliczonym kiedyś do ich błogosławionych Zastępów. Błagamy Cię o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

ajax-loader