Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

31. lipca. Św. Ignacego Loyoli

informacje

Módlmy się.
   Boże, któryś dla pomnożenia chwały Twojej i uwielbienia Imienia Twego na ziemi, dał nam świętego Ignacego za Patrona, aby przez niego łaski swe na nas zlewać, przyjmij pokorne prośby nasze i przez zasługi jego udziel nam pomocy w potrzebach naszych. Wysłuchaj nas łaskawie, przez jego gorliwość i służbę dla Ciebie. Amen.

Litania o świętym Ignacym. (Do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Ignacy, módl się za nami.

Święty Ignacy, waleczny rycerzu,

Święty Ignacy, czcicielu Najśw. Maryi Panny.

Święty Ignacy, w boleściach cierpliwy,

Święty Ignacy, w rozmyślaniach o Bogu i celu człowieka zatopiony,

Święty Ignacy, skarbnico pisma świętego,

Święty Ignacy, filarze kościoła Chrystusowego,

Święty Ignacy, chwalebny zakonodawco,

Święty Ignacy, Ojcze ćwiczeń duchownych,

Święty Ignacy, kaznodziejo żarliwy,

Święty Ignacy, młocie przeciw kacerzom,

Święty Ignacy, apostole Najśw. Imienia Jezusowego,

Święty Ignacy, całe życie swoje na chwałę Bogu ofiarujący,

Święty Ignacy, patronie niewiast brzemiennych,

Święty Ignacy, wspomożycielu matek rodzących,

Święty Ignacy, sławny pokutniku,

Święty Ignacy, przykładzie cierpliwości,

Święty Ignacy, nauczycielu narodów,

Święty Ignacy, pocieszycielu wdów i sierót,

Święty Ignacy, ozdobo stanu duchownego,

Święty Ignacy, pogromicielu szatana,

Święty Ignacy, miłością ku Bogu i ludziom pałający,

Święty Ignacy, potężny nasz pośredniku u Boga,

Święty Ignacy, częstej spowiedzi i komunii świętej krzewicielu.

Święty Ignacy, szczęśliwie z imieniem Jezus na ustach umierający,

Święty Ignacy, przez wodę, pod twoim imieniem święconą, od złego nas chroniący,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Módl się za nami, święty Ignacy, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa

Witaj Ojcze, święty Ignacy, gorliwy sługo Jezusa Chrystusa, skarbnico łaski Ducha świętego, pełen czci i uwielbienia dla Trójcy Przenajświętszej, równy świętym męczennikom, naśladowco Apostołów, naczynie wybrane ku szerzeniu chwały Bożej. Witaj pogromco szatana i burzycielu grzechów, zbiorze wszelkich cnót i wzorze doskonałości. Witaj lilio czystości, zwierciadło skromności i cierpliwości przykładzie. Witaj posłuszeństwa wzorze i ubogich ucieczko. Witaj utrapionych pociecho, obrazie wstrzemięźliwości i pokory. Przybądź nam na pomoc, pokutujących naprawco i chrześcijaństwa wodzu. Kieruj sercem moim i pojednaj je z Bogiem, szczęśliwy dusz ludzkich dla Jezusa zdobywco. Bądź mi tarczą i obroną we wszystkich moich potrzebach, broń od pokus i zachowaj od złego, teraz zawsze a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen.

DEUS, qui ad majorem tui nóminis glóriam propagandam, novo per beatum Ignatium subsidio militantem Ecclesiam roborasti : concede; ut, ejus auxilio et imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in caelis. Per Dominum.