Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

8.XII. Niepokalane Poczęcie N.M.P.

informacje

LITANIA – do Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże! Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże! Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże! Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże! Zmiłuj się nad nami.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O Maryjo bez grzechu poczęta, wszystka piękna i bez skazy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O Maryjo bez grzechu poczęta, wolna od wszelkiej pożądliwości, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O Maryjo bez grzechu poczęta, upodobanie Ojca Przedwiecznego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, wybrana za Matkę Synowi Bożemu,
O Maryjo bez grzechu poczęta, Oblubienico Ducha Świętego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, przybytku Trójcy Przenajświętszej,
O Maryjo bez grzechu poczęta, jasna jutrzenko słońca sprawiedliwości,
O Maryjo bez grzechu poczęta, Ewo nowa, obiecana pierwszym rodzicom naszym na starcie głowy węża piekielnego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, której imię pełne błogosławieństwa,
O Maryjo bez grzechu poczęta, najczystsza ze wszystkich stworzeń,
O Maryjo bez grzechu poczęta, lilio biała między cierniem jaśniejąca,
O Maryjo bez grzechu poczęta, złoty świeczniku cudnie ozdobiony siedmiu darami Ducha Świętego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, ofiaro Boskiej miłości,
O Maryjo bez grzechu poczęta, żywy przybytku słowa wcielonego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Chrystusowa i Dziewico zawsze,
O Maryjo bez grzechu poczęta, chwało Kościoła świętego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, chlubo chrześcijan,
O Maryjo bez grzechu poczęta, wyobrażona przez sławne niewiasty Starego Zakonu,
O Maryjo bez grzechu poczęta, zapowiedziana przez proroków,
O Maryjo bez grzechu poczęta, błogosławiona między niewiastami,
O Maryjo bez grzechu poczęta, Królowo Aniołów i ludzi,
O Maryjo bez grzechu poczęta, pogromicielko duchów nieczystych,
O Maryjo bez grzechu poczęta, ucieczko grzesznych,
O Maryjo bez grzechu poczęta, podporo słabych,
O Maryjo bez grzechu poczęta, skarbie doskonałych,
O Maryjo bez grzechu poczęta, wzorze cnót dla wybranych,
O Maryjo bez grzechu poczęta, Serce Serca Jezusowego,
O Maryjo bez grzechu poczęta, pocieszycielko strapionych i umierających,
O Maryjo bez grzechu poczęta, opiekunko szczególna wszystkich wzywających obrony twojej,
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko najłaskawsza dla wszystkich swych dzieci,
O Maryjo bez grzechu poczęta, uczestniczko wszystkich goryczy krzyża Zbawiciela,
O Maryjo bez grzechu poczęta, bramo do miasta chwały i radości wiecznej, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
R. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.