Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, (31 października 1942)

informacje

Akt poświęcenia Najczystszemu Sercu Matki Najświętszej  PRZEZ OJCA ŚW. PIUSA XII

Królowo Różańca św., Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko walczących z Bogiem, padamy na twarze przed tronem Twoim, pewni, że okażesz nam miłosierdzie, udzielisz łask, pomocy i obrony w dzisiejszych czasach, nieszczęściach, nie dla naszych zasług, którymi poszczycić się nie możemy, ale jedynie dla niezmiernej dobroci Twego matczynego Serca.
Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu w tym tragicznym czasie dziejów ludzkości oddajemy się i poświęcamy, nie tylko w zjednoczeniu ze świętym Kościołem, mistycznym ciałem Twojego Jezusa, który cierpiał i krwawi się w tylu miejscach i tylu sposobami jest uciśniony, ale także z całym światem rozdartym dziką niezgodą, rozpalonym ogniem nienawiści, który stał się ofiarą własnych występków. — Niech Cię pobudzi do litości tyle ruin materialnych i moralnych, tyle boleści, ucisków ojców i matek, małżonków, braci, niewinnych dzieci, tyle istnień w kwiecie wieku ściętych, tyle ciał szarpanych w okropnych rzeziach, tyle ludzi torturowanych i konających, tyle dusz zagrożonych wieczną zgubą.
Ty o Matko Miłosierdzia, uproś u Boga pokój, a przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili zmienić serca ludzkie — te łaski, które przygotowują, doradzają, ubezpieczają pokój.— Królowo pokoju módl się za nami i daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój w prawdzie, w sprawiedliwości, pokój w miłości Chrystusowej. — Użycz pokoju walczącym i pokoju duszom, aby w spokoju i ładzie szerzyło się Królestwo Boże.
Udziel Swej pomocy także niewiernym i tym, którzy chodzą jeszcze w cieniu śmierci; udziel im pokoju i daj, aby wzeszło dla nich słońce prawdy, by mogli razem z nami przed wspólnym Odkupicielem świata powtarzać: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łuk. 2. 14).
Narodom oderwanym przez błędy i niezgodę, a zwłaszcza tym, które czczą Ciebie ze szczególną nabożnością i gdzie w każdym domu znajduje się i cześć odbiera Twoja święta ikona, (dziś może ukryta i zachowana na lepsze czasy), udziel pokoju, prowadź do jednej owczarni Chrystusowej, pod jednym prawdziwym Pasterzem.
Uproś pokój i pełną wolność św. Kościołowi Bożemu; wstrzymaj potop rozlewającego się neo-poganizmu; wzbudź u wiernych zamiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego, gorliwość apostolską, 'aby te narody, które służą Bogu, wzrastały w zasługi i liczbę.
W końcu tak, jak Sercu Twojego Jezusa był poświęcony Kościół i cały rodzaj ludzki pokładający w Nim wszelką nadzieję, gdyż Ono było dla niego znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak samo my poświęcamy się na wieki także Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby Twoja miłość i wstawiennictwo przyspieszyły tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody mając pokój między sobą i pokój z Bogiem, głosiły Cię Błogosławioną, z Tobą śpiewały po całym święcie wieczne MAGNIFICAT chwały, miłości i zjednoczenia się z Sercem Jezusowym, w którym jedynie znajdują się prawda, życie i pokój.

(3 lata odpustu za każdorazowe odmówienie i odpust zupełny raz w miesiącu za codzienne odmawianie przy zwykłych warunkach).
Dnia 17 listopada 1942 roku.