Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

Die 26 Augusti -Beatæ Mariæ Virginis Claromontanæ seu Czenstochoviensis

informacje

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej (Częstochowskiej).

Papież św. Pius X ustanowił osobne święto z oktawą i odpustem zupełnym, osobną Mszą św. i officium kościelnym pod wezwaniem Matki Bo­skiej Częstochowskiej, dekretem z dnia 13 kwietnia 1906 roku

Leon XIII wyznaczył pierwszą niedzielę maja, jako uroczystość Najśw. Panny, Królowej Korony Polskiej.
Wezwanie: „Królowo Korony Polskiej — módl się za nami“, włączali Polacy od r. 1656 do litanji loretańskiej, jednakże Stolica Apostolska żadnej decyzji pod tym względem nie powzięła.
Wyrażenia : „Królowa Korony Polskiej “ użył po raz pierwszy papież Pius X dnia 5 maja 1904 roku w przemowie do pielgrzymki polskiej w Rzymie, prowadzonej przez Abpa Bilczewskiego — mówiąc o przywiązaniu ojców naszych ku Najświętszej Pannie. *
Tenże sam papież dekretem z dnia 28 listopada 1908 r. oddał Polskę w szczególniejszą opiekę Najświętszej Panny i zezwolił na używanie w litanii loretańskiej Wezwania: „Królowo Korony Polskiej —módl się za nami“.

Po świętokradzkiej zbrodni, kiedy zbrodnicza ręka złego zakonnika Macocha ograbiła obraz św. z perłowej sukienki, koron, złocistych promieni i kilkudziesięciu drogocennych złotych i srebrnych wotów, Ojciec św., żywo przyjmując do serca zniewagę wyrządzoną Najświętszej Pannie, a niemniej nasz wielki ból i żałość, łaskawie powiadamia, że bierze na siebie, sprawienie nowych koron dla Cudownego Obrazu.
Obie korony (większa dla Matki Bożej, mniejsza dla Dzieciątka Jezus) zostały wykonane przez papieskiego złotnika Verniera z grubej złotej blachy. Są one bogato wysadzane drogocennymi kamieniami. Ojciec św. wielce się interesował wykonaniem swego królewskiego daru. Sam osobiście wybrał drogie kamienie jako to: brylanty, szafiry, rubiny i opale. Obok artystycznej wartości, cena tych koron w obliczeniu na pieniądze przedstawia sumę przeszło 30 tysięcy rubli. Dla nas jednak korony te, mają największą wartość i cenę przede wszystkim z tego powodu, że są wspaniałomyślnym darem Namiestnika Chrystusowego, ofiarowanym zarówno z wielkiej czci ku naszej Królowej jak i czułej miłości względem narodu polskiego. Przeto Imię Piusa X-go trwałymi głoskami zapisane będzie nie tylko w dziejach Jasnej Córy, ale i naszej Ojczyzny.  Koronacja miała miejsce 22 maja 1910 r.
Te korony papieskie, to jedno więcej ogniwo nierozerwalnej łączności Częstochowy z Rzymem, a z nimi i Polski całej.

 

*Wezwanie „Regina Poloniae ora pro nobis“, które dodał do litanii loretańskiej nuncjusz papieski, Piotr Vido w dzień ślubów Jana Kazimierza, przeszło niebawem w rozmaitej formie w inne modlitwy:

W polskich „Godzinkach” napotykamy tego rodzaju rymy:

„Witaj Jutrzenko rano powstająca…
Tyś swą nogą skruszyła łeb smokowi,
Tyś pyszne starła rogi Turczynowi,
Tyś Jasną Górę płaszczem okrywała,
Gdy ją potęga szwedzka dobywała!…

Zowiesz się Polską Królową,
Bądź nam obroną gotową…
Wyniszcz z ojczyzny szkodliwe zdrady.
Sprawuj senatorskie rady…

W innej pieśni czytamy:

Pamiętaj Panno na Polską koronę,
Którąś raz wzięła pod swoją obronę…
Wszak żeś jest polską Marja królową…

Polecamy Marja Twej łasce granice,
W Tobie mocna ich zbroja, puklerze i miecze,
Niech n a nich się rozbija
Nieprzyjaciół kopija…

 

 

ajax-loader