Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

Głos kapłański Lipiec 2022

informacje

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Bogarodzica Królowa Pokoju !

Wraz z rozpoczynającym się latem będziemy mieli wiele okazji do walki duchowej z pokusami tego świata. Gorąca pogoda niestety powoduje, że i tak już niemoralna moda schodzi cał­kiem w obręb piekła. Zamiast jednak wyłącznie zgrzytać zęba­mi na rzeczy na które wpływu nie mamy, praktykujmy sami cnotę czystości i módlmy się za wszystkich nieszczęśników opanowanych przez styl diabel­ski ubierania się.

Zanurzajmy też siebie i innych w Przenajdroższej Krwi naszego Zbawcy. Jako, że przepiękny miesiąc lipiec zaczyna się świętem Przenajdroższej Krwi Chrystusa cały jest tejże poświęcony. Skutecznym sposobem na wal­kę przeciw cielesności jest również noszenie szkaplerza świętego i odpo­wiednie modlitwy z nim związane. Każdy kto umiera w szkaplerzu będąc mu wiernym i zachowując czystość stanu pójdzie do Nieba – tak obiecała Królowa Szkaplerza Świętego błogosławionemu Szymonowi Stockowi.

Mimowolnie przypomina się niespodziewana śmierć Jego Ekscelencji ks. biskupa Dolana, który nie zdążył przyjąć ostatniego namaszczenia, roz­grzeszenia ani Wiatyku. Warto już teraz sformułować postanowienie by przyjąć ostatnie namaszczenie i spowiedź świętą przed śmiercią. Jeżeli dana osoba przed swoją śmiercią miała postanowienie odbycia spowiedzi świętej to jeżeli jest nieprzytomna w chwili umierania i nie może wyznać grzechów kapłan może ją jednak ważnie rozgrzeszyć!

Powracając do biskupa Dolana – sakramentów przyjąć nie zdążył, ale umarł w szkaplerzu karmelitańskim i w święto Matki Bożej Dobrej Rady którą bardzo czcił. To dobry znak. Jakie życie taka śmierć. Biskup Dolan czcił Matkę Dobrej Rady, a Ta po Niego przyszła!

Drugiego lipca jest święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy­kład bezprzykładnej miłości bliźniego ze strony Matki Bożej i egzemplifikacja sposobu działania łaski przez Niepokalaną. Oto Bogarodzica niesie w sobie Boga-Człowieka by ten uświęcił świętego Jana Chrzciciela w łonie Jego matki świętej Elżbiety. Chrystus poradziłby sobie sam – jest Bogiem – ale woli wszędzie chodzić z Mamą i przez nią działać. Niepokalana to taka lektyka nosząca Chrystusa Króla do potrzebujących, czyli całego, tonącego w grzechu świata…

Nie zapominajmy w lipcu o tej, która znalazła łaskę u Pana, by stać się matką Matki Bożej – o świętej Annie. Jej małżeństwo ze św. Joachimem było tak doskonałe, że narodzić się w nim mogła Niepokalana Matka Boga.

W lipcu również, w święto Rozesłania Apostołów obchodzimy Dziękczy­nienie za Zwycięstwo Grunwaldzkie- wraz z oracją i Te Deum. W tym mie­siącu nie brakuje rzecz jasna świąt wielu polskich świętych – Andrzeja Żórawka i Benedykta, błogosławionych Szymona z Lipnicy, Czesława i Kunegundy.

Życzę wszystkim błogosławionego wiosłowania pod prąd!

  1. Rafał J. Trytek ICR

z: BIULETYN CZCICIELI Ś. MARII GORETTI Numer 7 (29) Lipiec 2022