Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

News & Blog

Królowo Różańca św., módl się za nami

News & Blog

Miesiąc Różańca świętego (październik) czas zacząć

Królowo Różańca św., módl się za nami!

Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis!

Our Lady of the Rosary of Fatima, pray for us!