informacje

Królowo Różańca św., módl się za nami

informacje

Miesiąc Różańca świętego (październik) czas zacząć

Królowo Różańca św., módl się za nami!

Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis!

Our Lady of the Rosary of Fatima, pray for us!