Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

Litania do Ducha Przenajświętszego

informacje

Litania do Ducha Przenajświętszego (Do prywatnego użytku).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. rady, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. umiejętności,
Duchu św. pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu św. bojaźni Bożej,
Duchu św. łaski i miłosierdzia,
Duchu św. uświęcający,
Duchu św. wiary, pokoju i miłości,
Duchu św. pokory i czystości,
Duchu św. łaskawości, cichości i cierpliwości,
Duchu św. skromności i wstrzemięźliwości,
Duchu św. skruchy i żalu,
Duchu św. wieloraki w darach i łasce,
Duchu św. wesele wybranych,
Duchu św. ożywiający nas,
Duchu św. pocieszycielu nasz,
Duchu św. ogniu oświecający,
Duchu św., wszelką moc mający,
Duchu św. to, co dobre, bardziej udoskonalający,
Duchu św., którego namaszczenie uczy nas wszystkiego,
Duchu św., który przenikasz wszystko,
Duchu św. nauczający wszelkiej prawdy,
Duchu św. mieszkający w nas,
Duchu św., którego dziwną sprawą Wcielenie Syna Bożego w żywocie Panieńskim cudownie się sprawiło,
Duchu św., któryś na Chrystusa Pana podczas Chrztu w Jordanie w postaci gołębicy zstąpił,
Duchu św., na Chrystusie spoczywający,
Duchu św., którym napełnieni Apostołowie odważnie Chrystusa Pana wyznawali,
Duchu św., w którym się odradzamy,
Duchu św., przez którego wylana jest miłość Boża na serca nasze,
Duchu św., przysposobienie synów Bożych,
Duchu św., proszący za nami,
Duchu św., wiarą serca nasze oczyszczający,
Duchu św., przenikający myśli i zamiary serca ludzkiego,
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od wszelkiego złego, Wybaw nas Panie!
Od grzechu wszelkiego,
Od pokus i sideł szatańskich,
Od zbytniej ufności w miłosierdziu Bożym,
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od opierania się i walczenia przeciwko uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli ,
Od herezji i wszelkich błędów,
Od ducha nieczystego,
Od potępienia wiekuistego,
Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i od Syna,
Przez zstąpienie Twoje na Chrystusa ochrzczonego,
Przez ukazanie się Twoje przy przemienieniu Pańskim,
Przez przyjście Twoje w językach ognistych na uczniów Chrystusowych,
W dzień sądu Pańskiego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam w wierze, nadziei i miłości do końca wytrwanie dać raczył, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz itd. Zdrowaś Maryjo itd. V. Serce czyste stwórz we mnie Boże, R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże! któremu jawne są myśli serca i wszelka wola, przed którym niema nic ukrytego, prosimy Cię, my grzeszni, racz oczyścić, przez wlanie Ducha Św., myśli serca naszego, abyśmy Ciebie doskonale miłować i zawsze godnie wychwalać mogli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o otrzymanie dwunastu owoców Ducha Św.

Duchu Św. Boże, Miłości przedwieczna Ojca i Syna! racz mi udzielić miłości Swojej, abym Boga i bliźniego kochać umiał! daj wesele Swoje, abym w Tobie tylko szukał pociechy i radował się w łaskach, od Ciebie odebranych ! udziel mi pokoju Swego, aby żadna przygoda duszy mojej zmieszać i jedności z Bogiem i z ludźmi rozerwać nie zdołała! daj cierpliwość, abym wszystkie przykrości znosił z uległością i łagodnie! natchnij mnie dobrotliwością, abym był dla bliźnich uczynny, usłużny, uprzejmy, pożyteczny, ku ich radości i zbudowaniu! obdarz mnie dobrocią Swoją, którą bym potrzebom bliźnich chętnie zaradzał i daj mi nieskwapIiwość, abym wszystkie sprawy z potrzebną rozwagą i ostrożnością przedsiębrał i wykonywał; daj cichość, abym znosił wady i ułomności bliźnich moich cierpliwie, i urazy obrażających mnie chętnie darował; uzbrój mnie wiarą, abym był daleki od podejrzliwości przeciw bliźnim, i z nimi szczerze i otwarcie się obchodził udziel mi skromności, która by wraz z pokorą panowała w słowach i myślach moich! daj wstrzemięźliwość i czystość, abym nigdy i najmniejszym grzechem nie skaził ani duszy, ani ciała mojego; ale w pokarmach i napojach, w odzieży w innych potrzebach niezbędnych tego życia mierność zachowując, a wszelkie nieporządne żądze zbytku hamując, we wstydliwości dochował niewinności serca. Amen.

Akt poświęcenia się Duchowi Św.

Duchu święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby mój rozum był zawsze chętny na przyjmowanie natchnień, pochodzących z nieba, i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, i aby wola moja była zawsze z wolą Bożą zgodna, a moje całe życie było godnym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.  (300 dni odpustu za każdy raz. Pius X).

Modlitwa za Kościół i jego sługi.

Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc Kościołowi katolickiemu przeciwko najazdom nieprzyjaciół, utwierdzaj go i wzmacniaj twą mocą z wysoka, Twoją miłością i łaską odnów ducha sług twoich, których namaściłeś, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego jednorodzonego, Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. (300 dni odpustu raz na dzień. Leon XIII. 26 sierpnia 1889 r.).