Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

MODLITWA

informacje

Modlitwa do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia.

Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o Najświętsza Maryjo Panno, Matko Zbawiciela naszego! bo wiemy, kto nam się przez Ciebie narodził: Jezus Chrystus, nasz król wieczny, Pośrednik i Zbawiciel. Twoje narodzenie było jak ranna jutrzenka zwiastująca dzień bliski, dzień zbawienia, w Którym zjawiło się słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Bóg nasz i Zbawiciel, który zdjął z nas przekleństwo, a przyniósł błogosławieństwo ; który zwyciężył śmierć, a wrócił życie na wieczną szczęśliwość.
Z najczulszą wdzięcznością przypominamy lobie dziś ów czas, kiedy Bóg rozpoczął do skutku przywodzić wielkie dzieło naszego odkupienia, do którego Twoje narodzenie było pierwszym usposobieniem. O, wyjednaj nam przez Twoją przyczynę u Boga łaskę abyśmy to wielkie dobrodziejstwo naszego odkupienia przez Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa ciągle uznawać i go dnie cenić mogli, a przez życie prowadzone podług nauki tegoż Zbawiciela, do otrzymania Jego łaski i szczęśliwości nam drogo wysłużonej się usposobili. Amen.

Modlitwa Kościoła św.
Wszechmogący wieczny Boże! który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki za sprawą Ducha św. przygotowałeś za godne mieszkanie Synowi Swojemu: spraw łaskawie, abyśmy, którzy się cieszymy z Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia, mogli za Jej przyczyną być uwolnieni od wszelkiego złego w życiu i śmierci. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

ajax-loader