Św. Pius X papież, Kardynał Sarto, Pius X

Zapraszam –  strona o Świętym Piusie X papieżu ( 1835-1914 || | Papież 1903-1914 )

29 września - Dedykacja Św. Michała Archanioła.
15.09. Siedmiu Boleści N.M.P
6 września uroczystość Śś. Patronów Szwecji.
1. września. Błog. Bronisławy
19 VIII | Św. Jana Eudesa.
17. sierpnia - Ś. Jacka Odrowąża
Królowa Polski
Sługa Boży Rafał Merry del Val: Razem będziemy pracować i cierpieć dla Kościoła Świętego