Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

informacje

światowe dni młodzieży pseudoKościoła nigdy nie były katolickie

informacje

Pseudo-kardynał oświadcza: „Nie chcemy nawracać młodych ludzi do Chrystusa”

Dowody na to, że Nowy Kościół Nowego Porządku został założony w 1964 roku na anty-soborze watykańskim II, aby zastąpić Kościół katolicki jako „Kościół instytucjonalny”, pojawiają się coraz szybciej. Najnowszym incydentem jest deklaracja nowego kardynała wyznaczonego przez fałszywego Papieża Franciszka Bergoglio na kardynała Portugalii, Americo Aguiara, że Światowe Dni Młodzieży Nowego Kościoła (Novus Ordo), wymyślone w 1984 roku, nie chcą „nawracać młodych ludzi do Chrystusa ani do Kościoła katolickiego, ani w ogóle do niczego podobnego”.

Deklaracja Aguiara jest całkowicie zgodna z programem odstępczego antypapieża Bergoglio, aby oczyścić Nowy Kościół z religii i zastąpić go jedynie świeckim „braterstwem i przyjaźnią społeczną”. Taka była deklaracja Bergoglio w jego encyklice „Fratelli Tutti” z 2020 roku. W rzeczywistości „braterstwo” jest jednym z tych nic nieznaczących słów, używanych do wbijania w gardła nieświadomych nowokościelnych heretyckich idei.

Nowy Kościół ma być (i jest) jedynie synkretyczną, obojętną, ekumeniczną, pogańską organizacją polityczną, która na równych prawach przyjmuje Żydów, muzułmanów, pogan, a nawet ateistów. Została wymyślona przez apostatę, „świętego” „papieża” JPII-Wojtyłę w 1984 roku. Od tego czasu jego piętnaście powtórzeń zostało odnotowanych ze względu na ich bezwyznaniowość, a nawet wulgarność. Jedenasta wersja z 2005 roku, zorganizowana przez byłego nazistowskiego papieża Benedykta-Ratzingera w Kolonii w Niemczech, była niesławna z powodu rozdawania prezerwatyw z wizerunkiem Ratzingera na opakowaniu.

Americo Aguiar, nowy kardynał desygnowany z Lizbony w Portugalii, gdzie w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży, oświadczył 10 lipca 2023 r.: „Nie chcemy nawracać młodych ludzi do Chrystusa, Kościoła katolickiego ani niczego podobnego”. Zamiast tego, w pozbawionym znaczenia języku sałatki słownej Nowego Kościoła, „intencją Światowych Dni Młodzieży jest, aby młodzi ludzie podróżowali razem, szanując swoją różnorodność”. Nie jedność głoszoną w Credo Nicejskim, ale „różnorodność”. Jest to herezja, tradycyjnie nazywana synkretyzmem, ale podczas antysoboru watykańskiego II zmieniono ją na obskurancką „ekumeniczną”.

Tradycyjni Katolicy, odstępczy „papież” Franciszek-Bergoglio celowo zabija nawet Nowy Kościół, zabiwszy już Kościół katolicki jako Kościół „instytucjonalny”, zastępując go pustą skorupą pozbawioną wiary, moralności i kultu oraz nieposiadającą żadnej tożsamości religijnej. Każdy, kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, wie o tym fakcie, niezależnie od tego, czy chce to przyznać, czy nie.

— za: traditio.com