informacje

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.

informacje

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Obowiązuje post jakościowy.

(Dziś także wigilia ŚŚ. Ap. Piotra i Pawła)

 

Adorujmy, dziękujmy, błagajmy i pocieszajmy z Niepokalaną Maryją Najświętsze i Najukochańsze Eucharystyczne Serce Jezusa
(200 dni odpustu. – Pius X, 1904)

Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Jezusa w Najświętszym Sakramencie. (100 dni odpustu. – Pius X, 1914)