Archive for category: info

AMDG +

Błogosławiona kula

Dokładnie 500 lat temu – 20 maja 1521 roku święty Ignacy Loyola został ciężko ranny podczas hi...

Bobola-Andrzej

16 maja Św. Andrzeja Boboli Męczennika

Deus, qui in confessióne veræ fídei beátum Andréam multíplici suppliciórum génere excruciátum illust...

Głos kapłański

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Królowa Polski! Święty Stanisław Biskup i Męczen...

Pius5

5 maja – Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy

Św. Pius V Papież wyznawca Michał Ghislieri, urodzony w Bosco w Lombardii 17 stycznia 1504 r.,...

8

Maj – miesiąc Maryi

Litaníae Lauretánae Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Christe, áudi nos. Christe, ex...

Atanazy1

Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Sancte Athanasi, ora pro nobis. Św. Atanazy urodził się w Aleksandrii. Od roku 328 był biskupem te...

atanazy-wielki

Wyznanie wiary św. Atanazego

Wyznanie Wiary (symbolum) Św. Atanazego biskupa aleksandryjskiego i Doktora Kościoła Ktokolwiek s...

Joss

Święty Józef i polscy kapłani

Narodowym centrum kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz, bo tam znajduje się cudowny wizerunek święt...

S. Anzelm

Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Św. Anzelm urodził się w Aosta w 1034 roku. Mając dwadzieścia dwa lata wstąpił do opactwa benedyktyń...

Matka Boza dobrej Rady 3

Nowenna do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady _ PDF – ściągnij. 17 – 25 kwietnia – Święto NMP...