Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

Archive for category: info

DLA KATOLIKÓW Rzymskich i Integralnych

papiez-pius-x-93

Dla katolików rzymskich integralnych “CAHIERS ROMAINS” Deus… da Ecclesiae tuae, eorum (SS. Apost. Petri et Pauli) in omnibus sequi p...

15.IX.Siedmiu Boleści N.M.P

NMP Panna Bolesna

Virgo Dolorosissima, o. p. n Modlitwa św. Bonawentury Ave Maria doloribus plena, Crucifixus tecum: lacrymabilis te in mulieribus, et lacrymabilis fruc...

Głos kapłański z nr 19 Biuletynu Czcicieli św. Marii Goretti

Glos-kaplanski-z-nr-19-Biuletynu-Czcicieli-Sw.-Marii-Goretti

Głos kapłański nr 19 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Niepokalane Serce Maryi! Różne anomalia pogodowe które w ostatnim czasie pojawiły się ni...

12.IX Najświętszego Imienia Maryi

pdc_10-168932

W tym dniu wierni rozważają przywileje nadane Maryi przez Boga i wszystkie łaski, jakie otrzymali od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzyw...

MODLITWA

Narodzenie-NMP

Modlitwa do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia. Jako prawowierni cieszymy się w dzień Twego poczęcia i narodzenia, o N...

7.IX. bł. Melchiora Grodzieckiego

Grodziecki1

Błogosławiony Melchior Grodziecki pochodził z zamożnej polskiej rodziny szlacheckiej herbu Radwan, która już w pierwszej połowie wieku XVI odgrywała z...

5. IX. Św.Wawrzyńca Justyniani

pierwszy patriarcha wenecji

Pierwszy Patriarcha Wenecki, Wawrzyniec Justiniani urodził się w Wenecji 1381r. Rodzice jego należeli do senatorskiego stanu i posiadali znaczny mająt...

3. XI. świętego Piusa X, Wyznawcy, papieża

Dziś Kościół Św. czci Św. Piusa X (1835- 1914). O ŚWIĘTY PIUSIE X, cichy i pokorny jak Jezus, którego tak godnie reprezentowałeś wśród nas! Wysłuchaj ...

Die 26 Augusti -Beatæ Mariæ Virginis Claromontanæ seu Czenstochoviensis

Matka-Boska-Jasnogorska

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej (Częstochowskiej). Papież św. Pius X ustanowił osobne święto z oktawą i odpustem zupełnym, osobną Mszą św. i off...

22.VIII Niepokalanego Serca N.M.P.

Serce NMP 19

22.VIII Niedziela XIII  po Świątkach Niepokalanego Serca N.M.P. O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Maryi Pan...

ajax-loader