Jeśli masz ciekawe zdjęcia czy teksty, o Papieżu św. Piusie x, skontaktuj się z nami

Głos kapłański

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Królowa Polski! Święty Stanisław Biskup i Męczennik jest Głównym Patronem Polski, więc winien być ...

5 maja – Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy

Pius5

Św. Pius v Michał Ghislieri, urodzony w Bosco w Lombardii 17 stycznia 1504 r., mając czternaście lat wstąpił do zakony Kaznodziejskiego. W roku ...

Maj – miesiąc Maryi

8

Litaníae Lauretánae Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison. Christe, áudi nos. Christe, exáudi nos. Pater de caélis, Deus,       miserére no...

Św. Atanazego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Atanazy1

Sancte Athanasi, ora pro nobis. Św. Atanazy urodził się w Aleksandrii. Od roku 328 był biskupem tego miasta. Przez całe życie musiał walczyć z herez...

Wyznanie wiary św. Atanazego

atanazy-wielki

Wyznanie Wiary (symbolum) Św. Atanazego biskupa aleksandryjskiego i Doktora Kościoła Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba, Przede wszyst...

Święty Józef i polscy kapłani

Joss

Narodowym centrum kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz, bo tam znajduje się cudowny wizerunek świętego Patriarchy- czczony już od ponad 350 lat. W 17...

Św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

S. Anzelm

Św. Anzelm urodził się w Aosta w 1034 roku. Mając dwadzieścia dwa lata wstąpił do opactwa benedyktyńskiego Bec w Normandii. Z czasem został opatem teg...

Nowenna do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

Matka Boza dobrej Rady 3

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady _ PDF – ściągnij. 17 – 25 kwietnia – Święto NMP Dobrej Rady – 26.IV Dzień 1. Wystaw sobie ...

WIELKI PIĄTEK

crucifixion-by-mantegna

WIELKI PIĄTEK. Grzech odnawia mękę Jezusa Chrystusa. Upadli… znowu krzyżujący sami sobie Syna Bożego i na pośmiewisko mający. Żyd. VI, 6. Czy mo...

100 lecie śmierci o. Wenantego Katarzyńca 1889-1921

WenantyKatarzyniec

x. Rafał Trytek ICR: Głos kapłański (o. Wenanty Katarzyniec) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! W marcu 2021 roku obchod...

ajax-loader