Encykliki papieskie św. Piusa X!

Vehementer Nos

Do naszych ukochanych synów, Francois Marie Richarda, kardynała arcybiskupa Paryża; Victora Lucien Lecota, kardynała arcybiskupa Bordeaux; Pierra Hectora Couillie, kardynała arcybiskupa Lyonu, Josepha Guillaume Laboure, kardynała arcybiskupa Rennes i do wszystkich naszych wielebnych braci, arcybiskupów i biskupów i do całego duchowieństwa i ludu Francji. Wielebni bracia, ukochani synowie, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo! Nasza dusza pełna

Motu Proprio Tra le Sollecitudini

Motu Proprio Tra le Sollecitudini – Pius X (22. 11. 1903) MOTU PROPRIO ŚW. PIUSA X O MUZYCE ŚWIĘTEJ INTER PASTORALIS OFFICII SOLLICITUDINES Bez wątpienia jedną z ważnych trosk urzędu Pasterskiego, nie tylko na tej najwyższej Stolicy Biskupiej, którą z niezbadanych wyroków Opatrzności, acz niegodni zajmujemy, ale i w każdym pojedynczym kościele, stanowi zadanie utrzymania

Il fermo proposito

O AKCJI KATOLICKIEJ Do Biskupów włoskich. Wielebni Bracia, Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. POWODY WYDANIA TEJ ENCYKLIKI 1. Mocne postanowienie, któreśmy powzięli od pierwszych początków Naszego Pontyfikatu, aby poświęcić wszystkie siły, jakie z dobroci Pańskiej posiadamy, odnowieniu wszystkich rzeczy w Chrystusie, budzi w Naszym sercu wielką ufność w potężną łaskę Bożą, bez której nie możemy tu,

Iucunda sane

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym rządcom diecezji, pozostającym w lasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Trzynastowiekowa pamiątka papieża Grzegorza Radosna zaiste to dla nas, Czcigodni Bracia, przypada rocznica wielkiego i niezrównanego męża Papieża Grzegorza, pierwszego tego imienia, którego zgonu mamy w tym roku obchodzić trzynastowiekową pamiątkę.

Iamdudum

Iamdudum (o prawie separacji w Portugalii) to encyklika papieża Piusa X, ogłoszona 24 maja 1911 r., W której potępiono portugalskich antyklerykałów za pozbawienie ich religijnych wolności obywatelskich po rewolucji 5 października 1910 r. I „niesamowitej serii”. ekscesów i zbrodni, które zostały wprowadzone w Portugalii za ucisk Kościoła ”. Rewolucja i republika, z której się zrodziła,

11 lutego 1906

Encyklika Vehementer nos – o rozdziale państwa od Kościoła 11 lutego 1906 Tekst encykliki Vehementer Nos      

Pascendi Dominici gregis – O zasadach modernistów

List ogólny do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i Ordynariuszy, w jedności i łączności ze Stolicą Apostolską pozostających! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie!    Wstęp Cel wrogów Chrystusa Pana: zrujnować królestwo Jezusa Chrystusa Urząd pasania i owczarni Pańskiej zlecony Nam przez Boga, mieści w sobie przede wszystkim ten obowiązek, wskazany przez samego Chrystusa, abyśmy jak

Editae saepe O świętym Karolu Boromeuszu

Czcigodnym Braciom Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Ordynariuszom miejsca, pozostającym w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, zdrowie i błogosławieństwo apostolskie! Kościół przypomina o swoich świętych Głoszonym często ustami Boga, i równie niemal często wyrażonym na kartach Pisma świętego, wyrokom, że „sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci” (Ps 111, 7), pamięci „błogosławionej” (Prz

Notre charge apostolique O błędach Sillonu

Do Naszych Ukochanych Synów, Księży Kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego: Piotra-Hektora Coullie, Arcybiskupa Lyonu; Ludwika-Henryka Lucon, Arcybiskupa Reims; Paulina-Piotra Andrieu, Arcybiskupa Bordeux i wszystkich pozostałych Naszych Czcigodnych Braci Arcybiskpów i Biskupów Francuskich! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! Nasz urząd apostolski nakłada na Nas obowiązek czuwania nad czystością wiary i nieskazitelnością katolickiej dyscypliny. Wymaga od Nas

E supremi apostolatus – O odnowieniu wszystkiego w Chrystusie

Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejsca pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską! Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!  Zwracając się do Was po raz pierwszy ze słowem z tej najwyższego apostolstwa stolicy, na którą z niedoścignionych wyroków Bożych zostaliśmy wywyższeni, poczytujemy za zbyteczne przypominać, ile łez wyleliśmy i jak gorąco