Archive for category: Prasa

canvas

Kalendarz krakowski 1904

PIUS X. Dnia 4. sierpnia 1903. przed południem, w siódmem głosowaniu, na 62 Kardynałów głosujących o...

dd

Z życia Ojca świętego

Znany pisarz wioski Voltolini zamieścił w dzienniku >>Neues Wiener Tagblatt<< bardzo zaj...

Nowa Encyklika Papieża Piusa X-go.

Ojciec św. wydał świeżo Encyklikę do bi­skupów Włoskich, w której wskazuje, jak działać ma duchowień...