Z życia Ojca świętego

Znany pisarz wioski Voltolini zamieścił w dzienniku >>Neues Wiener Tagblatt<< bardzo zajmujący obraz zajęć dziennych Papieża Piusa X. Ażeby ocenić należycie osobę Papieża, trzeba stale pamiętać, że Papież Pius X jest pod względem kulturalnym wyłącznie Włochem. Leon XIII, który długie lata spędził w służbie dyplomatycznej, nabrał pewnych nawyknień międzynarodowych. U Piusa X jest to zupełnie […]

Nowa Encyklika Papieża Piusa X-go.

Ojciec św. wydał świeżo Encyklikę do bi­skupów Włoskich, w której wskazuje, jak działać ma duchowieństwo w kierunku opieki nad ludem. Wśród duchowieństwa włoskiego zdanie było podzielone, co do wpływu Kościoła i księży na kierunek kwestii socjalnej. Trudnym jest to do pojęcia o tyle, że już Papież Leon Xlll-y, wyraź­nie wypowiedział, że akcja socjalna, jeżeli chce […]