Nowa Encyklika Papieża Piusa X-go.

Ojciec św. wydał świeżo Encyklikę do bi­skupów Włoskich, w której wskazuje, jak działać ma duchowieństwo w kierunku opieki nad ludem. Wśród duchowieństwa włoskiego zdanie było podzielone, co do wpływu Kościoła i księży na kierunek kwestii socjalnej. Trudnym jest to do pojęcia o tyle, że już Papież Leon Xlll-y, wyraź­nie wypowiedział, że akcja socjalna, jeżeli chce