Archive for category: info

pierwszy patriarcha wenecji

5. IX. Św.Wawrzyńca Justyniani

Pierwszy Patriarcha Wenecki, Wawrzyniec Justiniani urodził się w Wenecji 1381r. Rodzice jego należel...

3. XI. świętego Piusa X, Wyznawcy, papieża

Dziś Kościół Św. czci Św. Piusa X (1835- 1914). O ŚWIĘTY PIUSIE X, cichy i pokorny jak Jezus, któreg...

Matka-Boska-Jasnogorska

Die 26 Augusti -Beatæ Mariæ Virginis Claromontanæ seu Czenstochoviensis

26. VIII. Matki Boskiej Jasnogórskiej (Częstochowskiej). Papież św. Pius X ustanowił osobne święto z...

Serce NMP 19

22.VIII Niepokalanego Serca N.M.P.

22.VIII Niedziela XIII  po Świątkach Niepokalanego Serca N.M.P. O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję...

Pius x mors

20 sierpnia 1914: śmierć św. Piusa X

20 sierpnia 1914: śmierć św. Piusa X. Sancte Pie X, ora pro nobis. O dobrą śmierć. Błogosławieni u...

Pod sztandarem Niepokalanej

“Pod sztandarem Niepokalanej”. Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 136 sierpień 2021

[elfsight_pdf_embed id=”1″]

Pius X Filomena

11 sierpnia. Św. Filomeny, dziewicy i męczennicy

+Święta Filomena poniosła śmierć męczeńską w 302 r. w Rzymie, za panowania cesarza Dioklecjana. Poch...

Vianney Proboszcz

9. VIII – św. Jana Marii Vianneya, Wyznawcy

Litania ku czci św. Jana Marii Vianneya Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usły...

san Domenico3

Nowenna przed świętem św. Dominika założyciela zakonu kaznodziejskiego

Litania do Św. Dominika Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste w...

sede vacante

Mordercy liturgii

prałat Dominik Celada Podczas i po Soborze Watykańskim II pierwszy katolicki opór wobec modernizmu z...